Domowy Kościół Diecezji Łomżyńskiej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Domowy Kościół Diecezji Łomżyńskiej

Audycje dla małżonków i rodziców

Email Drukuj

"Tak wiele małżeństw potrzebuje uzdrowienia i dla nich jest Dobra Nowina"
AUDYCJE DLA MAŁŻONKÓW I RODZICÓW w Radiu Maryja we wtorki o 21:30

29.04 Współczesne zagrożenia rodziny,a wspólnoty rodzin.ks.May-Majewski, Kate i David Dawson
Agnieszka i Tomasz Talaga - red.kwartalnika Domowy Kościół

06.05 Geniusz kobiety. Agnieszka-polonista i Jakub-psychoterapeuta Kołodziejowie, redaktorzy kwartalnika "Zbliżenia"

Więcej…
 

Spotkałeś już Zmartwychwstałego?

Email Drukuj

Wczesny ranek. Jeszcze ciemno.

Pamiętasz naszą rozmowę Mario? Pamiętasz obietnicę jaką sobie złożyłaś w momencie kiedy zdejmowano Ciało z Krzyża? Ze względu na żydowski dzień Przygotowania, trzeba było bardzo szybko złożyć Jezusa do grobu. Nie można było pozostawiać ciał na krzyżach, nie można było grzebać zmarłych. Czasu niewiele…  tuliłaś poszarpane Ciało… najdelikatniej jak mogłaś. Umyłaś rany. A wonności? Nie ma czasu…

Pamiętam jak obiecałaś, że dopełnisz pogrzebu, namaścisz Ciało Jezusa zaraz po szabacie…

Więcej…
 

Życzenia Świąteczne

Email Drukuj

Żeby prawdziwie doświadczyć zmartwychwstania miłości, najpierw trzeba pozwolić umrzeć temu, co nas ogranicza i zniewala.”

Niech czas Świąt Wielkanocnych będzie dla każdego z nas okazją do spotkania Zmartwychwstałego Chrystusa i rozpoznania w Nim Boga pełnego miłosiernej miłości. Niech doświadczenie takiego spotkania napełnia nas odwagą i radosną pewnością, że z Nim jesteśmy w stanie pokonać każdą trudność naszego ziemskiego życia.

Świąt pełnych pokoju, rodzinnego ciepła, wiosennej świeżości wiary oraz miłości, która wszystkiemu nadaje sens.

życzą

Ania i Tomek Przybyszewscy z dziećmi

para rejonu łomżyńskiego

 

Dzień ciszy i adoracji

Email Drukuj

Wielka Sobota… dzień ciszy i adoracji Jezusa spoczywającego w grobie...

Nie słychać pieśni, śpiewanych hymnów… Kościół modli się w ciszy…

Ogromna, spokojna tęsknota i czekanie…

Dziś również nie sprawuje się Eucharystii, a Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pana.

Grób, gdzie spoczywa Ciało mojego Pana, jest najdroższym miejscem. W każdej chwili tej nocy i tego dnia, biegnę - chociażby myślą – do Jezusa osłoniętego welonem symbolizującym całun, w którym zawinięte było Jego Ciało po zdjęciu z Krzyża …

Więcej…
 

Życzenia Wielkanocne Moderatora Diecezjalnego Ks. Dariusza Krajewskiego

Email Drukuj

„Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i

całego narodu.”

Sursum corda .Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara!

Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni!

Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w epoce dziejów.

Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala  zasmucać Ducha Świętego!

Jan Paweł II

 

Więcej…
 

Krzyż - gloryfikacja Miłości

Email Drukuj

Czy podobnie jak ja nie możesz spać, Drogi Przyjacielu?

Mój Pan przebywa w więzieniu… Jerozolima śpi. A za chwilę wstanie świt… wczesny ranek, który będzie świadkiem kolejnego sądu. Kajfasz już dawno skazał Jezusa, ale przecież…. „nam nie wolno nikogo zabić”. Co za obłuda! Przecież już dawno skazaliście Jezusa na śmierć, a teraz chcecie zrobić to zupełnie legalnie! „Aby się nie skalać” nie wchodzicie do pretorium… ciekawe podejście do życia. Aby tylko zachować grę pozorów… aby dobrze wypaść w oczach innych! Cała reszta się nie liczy! A Bóg, którego tak czcicie… wszystko widzi! Zamiary waszych serc, obłudę, dwulicowość…

Więcej…
 

Życzenia Ks. Bp Janusza Stepnowskiego na Wielkanoc

Email Drukuj
Pusty-GróbUmiłowani Bracia i Siostry!

Po świętej i bogatej w znaki liturgii Wielkich Dni przeżywamy radosny czas Zmartwychwstania Pańskiego. Tegoroczne Święta naznaczone atmosferą oczekiwania na kanonizację bł. Jana Pawła II, przepełniają nasze serca wdzięcznością wobec Boga za podarowane odkupienie oraz za dar życia i osoby Polskiego Papieża. Przypominamy dziś sobie jedne z ostatnich jego słów: „Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały Panie!” Czynimy je modlitwą o pokój serca każdego z nas, jak i wołaniem o pokój w Europie i na świecie – tym bardziej kiedy myślimy o trudnej i niebezpiecznej sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów. Niech Zmartwychwstały Pan, który działa w głębiach serca, ugasi spory, pomnoży miłość oraz wzmocni wiarę i nadzieję.

Więcej…
 

Życzenia

Email Drukuj

Drodzy Kapłani!

Słowa wypowiedziane przez Jezusa w dniu ustanowienia Eucharystii: „bierzcie i jedzcie z tego wszyscy” są przepełnione radością, nadzieją, ale i zadaniem. Radością, bo sam Bóg zechciał ofiarować się nam, grzesznikom, Nadzieją, bo każdemu z nas otworzył drogę do zjednoczenia ze Sobą. Zadaniem, bo mówi:” jedzcie wszyscy” , a wokół nas jeszcze tylu oddalonych.

Chcemy dziś szczególnie podziękować Wam, drodzy Kapłani, za właściwe zrozumienie powołania. Za to, że naznaczeni świętym sakramentem kapłaństwa, jesteście przedłużeniem rąk samego Boga, który przez Wasze usta zaprasza nas wszystkich do komunii ze sobą, przez Wasze ręce dotyka swoją miłością naszych serc, waszymi dłońmi nam błogosławi. Dziękujemy Wam za zapał trudzenia się o nawrócenie każdego grzesznika, za modlitwę, za radę i za zwykłą ludzką życzliwość , uśmiech, pomoc. Dzięki Waszej otwartości czujemy się dobrze w naszej wspólnocie DK i dzięki również Waszemu zaangażowaniu wspólnota ta zacieśnia się i powiększa.

Więcej…
 

Życzenia dla kapłanów

Email Drukuj

 

„... Drodzy Bracia Kapłani!

W Liturgii Wielkiego Czwartku łączymy się w sposób szczególny z Chrystusem, który jest odwiecznym i nieustającym Źródłem naszego kapłaństwa w Kościele. On sam jeden jest kapłanem swej własnej Ofiary - i On też jest niewysłowioną Żertwą (Hostią) swojego kapłaństwa w Ofierze Golgoty.

Równocześnie tenże sam Chrystus, w czasie Ostatniej Wieczerzy, tę swoją własną Ofiarę - Ofiarę Nowego i Wiecznego Przymierza - pozostawia Kościołowi jako Eucharystię: Sakrament swego Ciała i Krwi pod postaciami chleba i wina "wedle obrządku Melchizedeka".

Kiedy mówi do Apostołów: "to czyńcie na moją pamiątkę!", ustanawia w Kościele szafarzy tego Sakramentu, w którym po wszystkie czasy ma trwać, odnawiać się i urzeczywistniać Ofiara złożona przez Niego dla Odkupienia świata, i szafarzom tym poleca działać - mocą sakramentalnego kapłaństwa - w swoim zastępstwie: in persona Christi.

To wszystko, na drodze apostolskiej sukcesji, stało się, drodzy Bracia, naszym udziałem w Kościele. Wielki Czwartek jest rokrocznie dniem narodzin Eucharystii, a równocześnie dniem narodzin naszego kapłaństwa, które jest przede wszystkim służebne, a zarazem hierarchiczne. Jest służebne - gdyż jego mocą spełniamy w Kościele tę posługę, którą tylko kapłanom dane jest spełniać, przede wszystkim posługę Eucharystii. Jest równocześnie hierarchiczne - gdyż służba ta pozwala nam służąc duchowo przewodniczyć poszczególnym wspólnotom Ludu Bożego w jedności z biskupami, którzy po Apostołach dziedziczą władzę i charyzmat pasterski w Kościele …”

Jan Paweł II

Fragment listu do kapłanów na Wielki Czwartek,1985 r.

 

Więcej…
 

Ostatnia Wieczerza

Email Drukuj

„Było to przed Świętem Paschy” J 13, 1-15 ... pamiętasz prośbę Jezusa – przygotujcie Paschę? Tak, pamiętam… staram się już od 40 dni przygotować do tego dnia…

Wieczernik. Wszystko gotowe Panie. Możemy zasiąść do stołu. Ja też podobnie jak Ty pragnę spożyć tę Paschę z Tobą. Zapraszasz… tylko dlaczego „wstajesz od wieczerzy i składasz szaty”? Bierzesz prześcieradło, przepasujesz się nim, lejesz wodę do miednicy… Co masz zamiar zrobić?? Słyszę jak Piotr zadaje pytanie: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi”? Zdziwienie połączone z absolutnym protestem ! Umycie rąk… i owszem. Żydzi w czasie wieczerzy paschalnej umywali sobie ręce… robił to ten kto w rodzinnej hierarchii zajmował najniższe miejsce. Ale nogi!?

Więcej…
 


Strona 1 z 63