Diakonia Komunikowania Społecznego

Opublikowano: poniedziałek, 18 luty 2019 Agnieszka i Jacek Wróblewscy

Zaangażowanie w dziedzinie środków społecznego przekazu nie ma jednak wyłącznie na celu zwielokrotnienia przepowiadania. Chodzi o fakt głębszy, gdyż sama ewangelizacja współczesnej kultury zależy w wielkiej mierze od ich wpływu. Nie wystarcza zatem używać ich do szerzenia orędzia chrześcijańskiego i Magisterium Kościoła, ale trzeba włączyć samo orędzie w tę „nową kulturę”, stworzoną przez nowoczesne środki przekazu.

Redemptoris missio 37c

Czytaj więcej: Diakonia Komunikowania Społecznego