Świadectwo Ewy i Arkadiusza z ORAR II w Straszynie k.Gdańska

Opublikowano: środa, 05 wrzesień 2018 Ewa i Arkadiusz Hallala Drukuj

Wartość relacji …

Chcielibyśmy podzielić się świadectwem z letnich rekolekcji ORAR II, które odbyły się w Straszynie k. Gdańska. Prowadzącymi byli Basia i Darek Narolewscy oraz moderator DK ks. Łukasz Andrzejczyk, z diecezji łomżyńskiej.

Nasze tegoroczne plany urlopowe wiązaliśmy z pielgrzymowaniem do miejsc kultu naszych ulubionych świętych. O tym, że pielgrzymka nie dojdzie do skutku, gdyż Pan powołał do siebie jej głównego organizatora dowiedzieliśmy się tuż przed Wielkanocą. Wkrótce po tym bardzo poważnie zachorowała nasza córka. W konsekwencji musieliśmy bardzo mocno zweryfikować założony czas urlopowy. Po wielu trudnych chwilach, czas naszego odpoczynku oddaliśmy Panu Bogu w trakcie naszej modlitwy małżeńskiej. Wszak i do nas Pan skierował te słowa: „Idźcie sami na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31).  Wiedzieliśmy, że chcemy ten czas przeżyć w bliskości Boga i w łączności z nim. Wszelkie dalsze wybory to najbardziej zdumiewające przejawy dobroci i łaskawości Boga.

Od pierwszego dnia rekolekcji czuliśmy Jego obecność. Jednakże wśród różnorodności przepięknych przeżyć z tego błogosławionego czasu, z wdzięcznością powracamy pamięcią do cudownej chwili adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Mogliśmy wówczas przebywać w blasku i splendorze, jaką jest wartość obecności Boga, zarówno w nas, we współmałżonku, jak i we wspólnocie.  W trakcie tej adoracji prowadzący zachęcili obecnych, aby Panu Bogu przedstawić: w czym dostrzegamy wartość naszego współmałżonka. To przecież niezwykle istotny fundament naszych relacji małżeńskich, ale i relacji ze Stwórcą i Zbawicielem. Tak, dostrzeganie swoich wartości i wartości w osobie współmałżonka, to fundament domu budowanego na Chrystusie, z Chrystusem i w Chrystusie. Wszyscy doskonale wiemy, że jeśli relacje w małżeństwie są dobre i mocne, takież są w rodzinie. One promienieją dalej we wspólnocie,  w Kościele oraz we wszystkich miejscach, dokąd posyła nas Nasz Pan, gdzie możemy stawać się Jego świadkami.

Zachęceni tym pięknym doświadczeniem, chcemy z wdzięcznością, w codzienności dostrzegać tą nadprzyrodzoną wartość relacji, do której zaprasza nas Bóg.

Ewa i Arkadiusz Hallala

archidiecezja wrocławska

Odsłony: 10444