Świadectwo Małgosi i Janusza, Krnovo, 11-18.08.2018

Opublikowano: poniedziałek, 24 wrzesień 2018 Małgorzata i Janusz Drukuj

„Tajemnice liturgii – Rok liturgiczny”

O uczestnictwie w rekolekcjach wakacyjnych rozmawiamy zwykle na dialogu już w styczniu i zaczynamy poszukiwania. Jednak z różnych względów nie udało nam się wybrać konkretnego czasu, miejsca ani tematu tegorocznych rekolekcji. Cały czas mieliśmy nadzieję, że Pan Bóg zatroszczy się o nas i upomni o czas dla Niego. Jesteśmy zawsze przekonani, że czas rekolekcji jest nam bardzo potrzebny, wręcz konieczny dla naszego wzrostu duchowego. Dopiero na początku lipca wybraliśmy i - ku naszemu zdziwieniu - okazało się że są jeszcze wolne miejsca na rekolekcje: „Tajemnice liturgii - Rok liturgiczny” w Krnovie w Czechach.

Wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że są one odpowiedzią Pana Boga na nasze pragnienie głębszego poznania liturgii, które zrodziło się podczas pracy formacyjnej w kręgu, gdy omawialiśmy temat: "Charyzmat Liturgii, czyli odkrycie źródła i szczytu życia Kościoła". Początkowo obawialiśmy się, czy to miejsce dla nas, ale zaufaliśmy, że Pan Bóg wie lepiej, skoro udało się wszystko zorganizować w domu i pracy na ten właśnie czas.

Ogromu treści oczywiście nie udało się poznać w tak krótkim czasie, ale dowiedzieliśmy się, jak ważna i potrzebna jest właściwa celebracja liturgii oraz przeżywanie jej w życiu codziennym, świadomość znaków, postaw, gestów, a szczególnie podejmowanie posług, do których byliśmy zachęcani podczas Mszy świętej, Jutrzni i Nieszporów. Nabraliśmy przekonania, że nasza służba nie musi koniecznie wynikać z talentów, ale bardziej z naszej miłości do Boga i bliźnich. Dużym przeżyciem dla nas była wspólna modlitwa podczas polsko-czeskiej Mszy świętej, gdy mogliśmy doświadczyć Kościoła jako wspólnoty wszystkich wierzących, bez względu na język, którym się posługujemy.

„Dobrym duchem” rekolekcji był nasz moderator - ojciec Mirosław, który swoją dobrocią i wyrozumiałością budował atmosferę wzajemnej pomocy, zrozumienia i miłości. Jego trafne słowa, wypowiadane podczas homilii, dotykały naszych serc i sumień.

Ciekawym doświadczeniem dla nas był krąg liturgiczny, podczas którego czytaliśmy, rozważaliśmy i dzieliliśmy się Słowem Bożym z liturgii dnia następnego. Bóg dał nam zrozumieć, jak ważne jest zapoznanie się z tekstami przed pójściem na Eucharystię, aby lepiej w niej uczestniczyć i głębiej ją przeżywać.

Dzięki uczestnictwu w tych rekolekcjach odkryliśmy piękno Liturgii Godzin, szczególnie Jutrzni i Nieszporów jako modlitwy całego Kościoła i postanowiliśmy włączać ją do naszej modlitwy indywidualnej, małżeńskiej czy rodzinnej. Chcemy świętować Dzień Pański i inne uroczystości tak, by oddawać Bogu chwałę. Wierzymy, że dzięki łasce Bożej, będziemy coraz lepiej rozumieć i przeżywać tajemnice liturgii.

Za ten bogaty i owocny czas, za spotkanie z naszymi braćmi i siostrami, BOGU niech będą dzięki!

Małgorzata i Janusz

Odsłony: 11038