Dzień Świętości Życia

Opublikowano: czwartek, 09 marzec 2023 Joanna i Bogdan Dudzińscy Drukuj

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”
~ Jan Paweł II

KOCHANI MAŁZONKOWIE DK !

Wkroczyliśmy z pozytywnym wiosennym optymizmem w miesiąc marzec, który nie tylko przeplata się z radością budzącej się przyrody życia, ale również z czasem Wielkiego Postu, który łączy się nieodzownie z bólem, cierpieniem i zbawczą męką, aż po krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W tym czasie, który przeżywamy oprócz wielu wyrzeczeń i postanowień, podejmowanej pokuty, postu i jałmużny, podejmujemy również osobistą refleksję nad własnym życiem, naszą grzesznością, słabością i jakże częstymi upadkami.

W dobrej refleksji, osobistej relacji i autentycznym spotkaniu z naszym Panem i Odkupicielem, które ma nas podnieść z własnej słabości i upadku pomogą nam dobrze przeżyte rekolekcje wielkopostne i dobrze odbyta spowiedź.

Wszystko to co mamy przeżyć Kochani w tym świętym i błogosławionym czasie  Wielkiego Postu ma służyć czemuś bardzo ważnemu, to jest budzeniu naszych sumień, jakże często uśpionych jeszcze  zimowym letargiem.

Naszym nieodzownym zadaniem jako wspólnoty, która formuje się, wzrasta i rozwija w gałęzi rodzinnej Ruchu Światło Życie jest właśnie budzenie sumień nie tylko własnych, ale i tych , którzy je w sobie zagłuszyli na wskutek złych wyborów i nieodpowiedzialnych decyzji. Taką misję drogi wyznaczył przed nami nasz założyciel sługa boży ks. Franciszek Blachnicki.

Kochani przed nami  25 marca Dzień Świętości Życia jak bardzo ważny przypominają nam o tym słowa Św. Jana Pawła II  Papieża Rodziny, które zostały przytoczone na wstępie.

Według danych Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie ( dane z 2022r.) w ubiegłym roku na świecie dokonano 42 miliony aborcji .

Mimo bardzo wysokiej wiedzy medycznej , genetycznej i prenatalnej oraz dzięki nowym postępującym  technologiom w medycynie  nie tylko u lekarzy specjalistów, ale wciąż wzrastającej świadomości wśród społeczeństw te dane dla nas są zatrważające.

Dlatego Kochani prosimy Was aby  Dzień Świętości Życia objąć szczególną naszą troską i modlitwą . Prosimy zatem o uroczyste przygotowanie Mszy Świętej  z możliwością podpisania i złożenia deklaracji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego , odmówienia przed ołtarzem z zapalonymi  świecami w ręku przez osoby podejmujące Duchową Adopcję codziennej modlitwy za dziecko poczęte zagrożone aborcją oraz za jego rodziców.

Prosimy zaangażować w to dzieło nie tylko osoby ze wspólnoty, ale wszystkich wiernych , którzy ustawicznie poprzez modlitwę oraz inne dzieła włączają się w ochronę życia ludzkiego poczętego, ale także gasnącego u jego schyłku życia.

Zamówione przez nas materiały pro-life z Fundacji Małych Stópek wraz z deklaracjami Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego wkrótce dotrą do osób odpowiedzialnych w rejonach.

Życzymy wszystkim błogosławionego i świętego czasu przeżywania  Wielkiego Postu, bożej refleksji  oraz nadziei na chwalebne i radosne  przeżywanie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  jednocząc się z Wami we wspólnej nieustającej modlitwie. 

                   Pozdrawiamy w Chrystusie Panu Alicja i Sylwester Śniadałowie

                                            Diecezjalna Diakonia Życia

Odsłony: 578