W pierwszą sobotę października, dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi, pary animatorskie kręgów Domowego Kościoła (gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie) rejonów Łomża Wschód i Łomża Zachód przeżywały swój dzień skupienia, który prowadzony był przez parę diecezjalną DK Anię i Tomka Przybyszewskich oraz ks. Łukasza Andrzejczyka moderatora diecezjalnego DK.

            Wydarzenie to rozpoczęło się Mszą św. w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży pod przewodnictwem ks. Pawła Nocko moderatora rejonowego DK rejonu Łomża Zachód, koncelebrowaną z ks. Łukaszem Andrzejczykiem, który wygłosił do obecnych kazanie. Poruszył w nim ewangelizacyjny wymiar posługi par animatorskich w rodzinie, kręgu, wspólnocie i Kościele, ujmując temat w dziesięciu punktach. Wychodząc od spraw bardzo ludzkich, m. in. potrzeby wyzbycia się kompleksów i porównywania, ale też nie pomijając kwestii rzetelnego przygotowania i zaangażowania w podejmowaną posługę oraz działania z rozsądkiem, poruszając również, z perspektywy osobistego doświadczenia, aspekt uczestnictwa w dziele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, kapłan zakończył naukę wskazaniem na konieczność całkowitego zaufania Bogu we wszystkich płaszczyznach życia i posługi, przypominając o wyzwalającej, fundamentalnej prawdzie naszej wiary, że Zbawiciel jest tylko jeden – Jezus Chrystus.

            Eucharystia ta była też sposobnością do spotkania i złączenia w modlitwie członków, kandydatów i sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka spośród małżeństw Domowego Kościoła, oazy dorosłych, a także osób spoza Ruchu Światło-Życie. Za przyczyną Maryi Niepokalanej i świętych Aniołów Stróżów,  których wspomnienie było obchodzone tego dnia, wspólnie modliliśmy się o trzeźwość Narodu i wolność od nałogów dla osób uzależnionych oraz za ich bliskich i właśnie w tej intencji Mszę św. sprawował ks. Paweł Nocko.

            Po Eucharystii, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie był czas Namiotu Spotkania, czyli modlitwy osobistej w oparciu o Słowo Boże, zaczerpnięte z listu św. Pawła
do Kolosan (Kol 3, 12-16). Poprzedziło ją wprowadzenie pary diecezjalnej DK, która następnie modlitwę tę moderowała zgodnie z modelem przyjętym w Ruchu Światło-Życie.

            Kolejne punkty programu realizowane były w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, gdzie po krótkiej przerwie na kawę i słodkie co nieco, miała miejsce konferencja Ani i Tomka Przybyszewskich. Tę część spotkania rozpoczęliśmy zapaleniem świecy, jako znaku obecności pośród nas Jezusa Chrystusa i wspólną, spontaniczną modlitwą oraz pieśnią do Duch Świętego. Para diecezjalna poza poruszeniem zadań pary animatorskiej kręgu z odwołaniem do Zasad DK, omówieniem pewnych sygnalizowanych w dyskusji problemów związanych z organizacją i przebiegiem comiesięcznych spotkań kręgu, jako wyjściową i zasadniczą kwestię w posłudze animatorskiej przedstawiła konieczność budowania osobistej relacji z Panem Bogiem przede wszystkim poprzez wierność zobowiązaniu codziennego Namiotu Spotkania. Ponadto warsztatowo przepracowaliśmy w małych grupkach fragment części modlitewnej spotkania kręgu, tj. dzielenie się Słowem Bożym (Kol 3, 12-16), a po nim element modlitwy spontanicznej, jako odpowiedzi na usłyszane Słowo. Spotkanie zakończyło błogosławieństwo moderatora diecezjalnego DK ks. Łukasza Andrzejczyka.

            Było to piękne doświadczenie radosnego spotkania z Chrystusem i z braćmi w modlitwie i wspólnocie. Dziękujemy dobremu Bogu za ten czas i ufamy, iż wyda on wiele dobrych owoców w naszej wspólnocie, podejmowanej posłudze i naszych rodzinach.

Marzena i Artur Klimaszewscy- para rejonowa DK rejonu Łomża-Zachód

 

Podobny przebieg miały dni skupienia dla animatorów DK z pozostałych rejonów d. łomżyńskiej, które odbywały się w innych miejscowościach i terminach.

W dniu 18.09.2021r. dzień skupienia dla animatorów miał w miejsce w Ostrołęce. Tam pary animatorskie z obu rejonów ostrołęckich spotkały się  o godz.14:00 na  Mszy Świętej i Namiocie Spotkania w parafii pw. Zbawiciela Świata. Słodki poczęstunek, konferencja i dzielenie się Ewangelią  odbywały się już w salce parafialnej.

Pary animatorskie rejonu wysokomazowieckiego spotkały się w dniu 25.09.2021 r. o godz. 14.30 w Łapach  w parafii p.w. Piotra i Pawła, a następnie w Sali św. Józefa. W całym spotkaniu, wraz z animatorami i parą rejonową, uczestniczył także moderator rejonowy DK, ks. Tomasz Wróblewski.

Animatorzy rejonów ostrowsko-mazowieckiego i wyszkowskiego, a także wszystkie te pary, które nie mogły wcześniej uczestniczyć w spotkaniu w swoich rejonach, taki dzień skupienia przeżywały w dniu 16.10.2021 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Tam, w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, o godz. 15:00  sprawowana była  Eucharystia, którą wspólnie z moderatorem diecezjalnym DK, ks. Łukaszem,  celebrował moderator rejonowy DK ks. Marian Grochowski. Następnie w kaplicy wieczystej adoracji miał miejsce Namiot Spotkania, a po nim wszyscy uczestnicy przeszli do salki parafialnej.

Wszystkim parom animatorskim serdecznie dziękujemy za przybycie i czas spędzony razem na modlitwie i we wspólnocie. Parom rejonowym, jak również kapłanom moderatorom rejonowym DK wspierającym swoje pary rejonowe,  składamy wyrazy głębokiej wdzięczności za zaangażowanie i trud przy organizacji tych spotkań w poszczególnych miejscach. Wielkie Bóg zapłać kierujemy  także do ks. Łukasza za sprawowaną Eucharystię w intencji par animatorskich, wspólną modlitwę, głoszone konferencje i towarzyszenie nam w czasie tych spotkań.

Ania i Tomek Przybyszewscy- para diecezjalna DK d. łomżyńskiej

Odsłony: 1517

Swiadectwa z rekolekcji