W dniach 9-14.11.2021 r przeżywaliśmy rekolekcje ,,Sesję o pilotowaniu nowych kręgów” w Hodyszewie, organizowaną przez diecezję drohiczyńską. Już pierwszego dnia podczas Namiotu Spotkania Jezus pokazał nam, że idziemy dobrą drogą, drogą którą ON sam nam wskazuje. Każde spotkanie z naszym Panem w Słowie Bożym, było zapewnieniem o Jego trosce i ogromnej miłości względem nas. Umocnieni modlitwą na Jutrzni i codzienną Eucharystią mogliśmy w pełni czerpać z tego świętego czasu rekolekcji. Para prowadząca sesję- Grażyna i Roman Strugowie- z wielkim zaangażowaniem i oddaniem przekazywali nam treści związane z naszą drogą formacji w ruchu, posługą pary pilotującej, czy znajomością zasad DK.

W czasie spotkań kręgu mieliśmy czas, by podzielić się różnymi doświadczeniami z innymi małżeństwami z okresu naszego pilotażu, naszymi oczekiwaniami, co do tej posługi, czy też obawami, jakie rodzą się w naszych sercach. Ciekawym doświadczeniem było poznanie okresu w Ruchu bez posługi par pilotujących i w jaki sposób sobie wtedy radzono.

Nad naszymi spotkaniami w kręgu czuwali małżonkowie- Beata i Jarosław Bernatowicz. Możemy śmiało powiedzieć, że jest to nasz wzór pary odpowiedzialnej za krąg. Zauroczyli nas swoją służbą, życzliwością, cierpliwością oraz jednością małżeńską, którą dało się zauważyć w wielu momentach.

Pamięcią wracamy do wieczoru poświęconego pamięci s. Jadwidze Skudro, który poprowadzili Grażyna i Roman Strugowie. Siedzieliśmy zasłuchani w opowieść o niezwykłej kobiecie, ,,matce” Domowego Kościoła. Sposób, w jaki przybliżyli nam tę postać, tak ważną dla całego Ruchu Światło-Życie, był niezwykły. Mogliśmy usłyszeć o Jej wyjątkowym poczuciu humoru, duchowości, zapale do pracy i ciągłej troski o nowo powstające kręgi. Wywarło to  na nas ogromne wrażenie. Państwo Strugowie przybliżyli nam także sylwetkę Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Ten wieczór na zawsze zostanie w naszej pamięci i w sercach. Zrodziło się w nas pragnienie, by na nowo odkryć charyzmat Domowego Kościoła i całego Ruchu, by móc świadczyć innym małżonkom, czym on dla nas jest, jak jest cenny i ważny.

Głęboko przeżyliśmy modlitwę małżeńską przed Najświętszym Sakramentem. Był to czas dziękczynienia za współmałżonka, za jego dary, za wszelkie dobro, wzajemną miłość oraz za łaskę Sakramentu Małżeństwa. Prosiliśmy Chrystusa o łaskę wzrastania w jedności małżeńskiej. Czujemy, że tego nam potrzeba najbardziej, by móc wejść na drogę tak pięknej, a zarazem trudnej posługi.

Jesteśmy przekonani, że gdy przyjdzie czas i Pan Bóg powoła nas do pilotowania nowego kręgu, będziemy gotowi. Otrzymaliśmy mocny fundament, na którym z pomocą łaski Bożej  będziemy budować ,,nowy dom”, jakim jest nowy krąg. Za wszelkie dobro, posługę kapłanów oraz  wszystkich ludzi, których mogliśmy tam poznać, Bogu niech będą dzięki.  Chwała Panu!

Jola i Jarek Polak

diecezja łomżyńska

Odsłony: 1193

Swiadectwa z rekolekcji