Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do Matki Bożej Pięknej Miłości i Rozpoczęcie roku formacyjnego.

Jak co roku, w  pierwszą sobotę września ( 4.09.2021r.) odbyła się w Łomży Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do Matki Bożej Pięknej Miłości,  połączona z Powakacyjnym Diecezjalnym Dniem Wspólnoty RŚ-Ż.
Spotkanie rozpoczęło się w łomżyńskiej Katedrze o godz. 10:00, gdzie najpierw nastąpiło zawiązanie wspólnoty i prezentacją tegorocznych oaz letnich. Pary prowadzące oazy DK opowiedziały w skrócie o ich tematyce i liczebności, a uczestnicy zaprezentowali znak swojej oazy wyjaśniając jego symbolikę.

Następnie, w godzinie świadectwa, małżonkowie chętnie dzielili się doświadczeniem Bożego działania podczas rekolekcji, w których uczestniczyli.  Wiele świadectw zaistniało spontanicznie, bez wcześniejszych ustaleń, co było wyraźnym działaniem Ducha Świętego. Swoim świadectwem podzieliły się też osoby z  oazy dorosłych.  Był to bardzo budujący czas  nie tylko dla dających świadectwo i tych, którzy mogli je usłyszeć, ale również dla tych, którzy w tym roku na rekolekcje nie wyjechali.

Po godzinie świadectwa krótkie słowo do uczestników  pielgrzymki wygłosił  moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, ks. Dawid Kulesza nawiązując w nim do słów ks. Franciszka Blachnickiego, będących tematem tegorocznego roku pracy formacyjnej: Prawda- Krzyż- Wyzwolenie.

O godz.12:00 nastąpił szczytowy moment spotkania, jakim była Eucharystia. Z racji na nieobecność ks. Biskupa, Eucharystię sprawował  wikariusz biskupi ds. duszpasterstwa ogólnego, ks. Jacek Czaplicki w koncelebrze z  innymi kapłanami moderatorami Ruchu Ś-Ż oraz proboszczem i wikariuszami miejsca. Homilię wygłosił moderator diecezjalny DK, ks. Łukasz Andrzejczyk.
Pod koniec Mszy Świętej nastąpiło uroczyste błogosławieństwo nowych par rejonowych oraz animatorów kręgów DK. połączone z wręczeniem zapalonych świec będących symbolem posłania i służby .
Po zakończeniu Mszy Świętej,  w kaplicy Matki Bożej Pięknej Miłości, Ruch Światło-Życie i całe dzieło Oazy Żywego Kościoła został zawierzony w modlitwie Niepokalanej  Matce Kościoła.

Końcowym punktem pielgrzymki była agapa przepełniona radością przebywania we wspólnocie.
Bogu niech będą dzięki za dar Eucharystii, rekolekcji i wspólnoty.

Anna i Tomasz Przybyszewscy
-para diecezjalna DK d. łomżyńskiej.

Odsłony: 1289

Swiadectwa z rekolekcji