II Kongres Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Opublikowano: środa, 01 grudzień 2021 Barbara i Mirosław Gołdys Drukuj

W dniach 5-7 listopada, przedstawiciele naszej diecezji wzięli udział w II Kongresie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Wszystkich zgromadzonych było około 100 osób.

Kongres rozpoczął się w piątek wieczorem przemówieniem moderatora KWC - księdza Jarosława Błażejaka oraz moderatora Ruchu Światło - Życie - księdza Marka Sędka.

W tym czasie, uczestnicy kongresu brali udział w niezwykle bogatym programie przygotowanym przez Centralną Diakonię Wyzwolenia. Składały się na niego bloki wykładowe, warsztatowe oraz wspólna modlitwa i Eucharystia. Swoje prelekcje wygłosiło wiele znaczących dla KWC osobistości - między innymi: prof. Krzysztof Wojcieszek, ksiądz Piotr Kulbacki, Kasia Owczarek, ksiądz Wojciech Ignasiak, Henryk Kowalczyk, Wojciech i Mateusz Terlikowscy oraz Andrzej Kowalski.

Swoją osobą, na tym kongresie, zaszczycił nas także ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, który w sobotę przewodniczył również Mszy Świętej. Podczas kongresu przedstawiona została „Strategia Diakonii KWC na lata 2021-2024”, czyli zadania KWC w realizacji Narodowego Programu Trzeźwości, media w służbie KWC, Głoszenie Ewangelii Wyzwolenia we wspólnocie Kościoła i w parafii, działalność KWC w przestrzeni publicznej, zaangażowanie członków i kandydatów KWC, indywidualne wsparcie osób potrzebujących pomocy, KWC w wychowaniu młodzieży i w ruchu Światło Życie, finanse oraz struktury KWC. W sobotę nastąpiło wręczenie dyplomów ukończenia I edycji Akademii Lokalnych Liderów Trzeźwości oraz przedstawiono nowych członków Centralnej Diakonii Wyzwolenia. Wielką radością dla nas jest fakt, iż do CDW został zaproszony nasz moderator diecezjalny Diakonii Wyzwolenia – Ks. Mateusz Rakusiewicz. Podczas bloku warsztatowego wszyscy uczestnicy, w małych grupach, pracowali nad sposobami wdrażania w życie przedstawionej „Strategii Diakonii KWC na lata 2021-2024”, podzielili się swoimi doświadczeniami i sporządzili przykładowe plany pracy. Kongres zakończył się w niedzielę - wspólną Eucharystią oraz uroczystym obiadem.

To był bardzo bogaty w treści i doświadczenia wspólny czas osób zaangażowanych w Diakonie Wyzwolenia. Niewątpliwe jest to, że będzie owocował on działaniami na rzecz KWC w rejonach oraz diecezjach.

Basia i Mirek Gołdys

Diakonia Wyzwolenia diecezji łomżyńskiej

 

Odsłony: 869