W dniu 26 września  br. (niedziela) w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży, podczas Mszy Świętej parafialnej o godzinie 10:00 pięć małżeństw, które zakończyły etap „pilotażu”, wyraziło pragnienie włączenia się do Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie i formowania się według jego zasad. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Radosław Kubeł, który modlił się w intencji tych małżonków i ich rodzin oraz całej wspólnoty Domowego Kościoła. Wydarzenie to, zgromadziło licznie parafian oraz małżeństwa przybyłe z obu rejonów łomżyńskich DK, ponieważ każde wstąpienie nowego kręgu jest wielkim świętem dla naszej wspólnoty.

               Ceremonia ta odbyła się w sposób bardzo uroczysty. Po homilii, w której diakon Krystian Piekarski  przybliżył istotę i cel formacji w Domowym Kościele, poszczególne małżeństwa stojąc przed ołtarzem osobiście wyraziły swoją wolę włączenia się do Domowego Kościoła. Następnie, na znak tej decyzji, przyjęły z rąk ks. Łukasz Brzostowskiego, moderatora tego kręgu, zapaloną świecę – symbol Chrystusa, który jest Światłem i Życiem. Członkowie kręgu mieli też swój aktywny wkład w piękno całej sprawowanej liturgii, włączając się w posługę lektorów i procesję z darami.  

               Po uroczystej Eucharystii odbyła się agapa w salce parafialnej, na której przy słodkim ciastku
i kawie radowaliśmy się z dołączenia do naszej wspólnoty sióstr i braci z nowego (piątego w parafii  Bożego Ciała) kręgu.

               Domowy Kościół jest wspólnotą, która pomaga małżeństwom czerpać z mocy sakramentu małżeństwa, żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Dziękujemy Panu Bogu za kolejne pięć rodzin, które pójdą tą drogą, życząc by, za przyczyną Maryi – Mistrzyni świętej codzienności- realnie stała się ona dla nich drogą do zbawienia.

               Wyrażamy swoją ogromną wdzięczność dobremu Bogu za dar wspólnej modlitwy i spotkania, za wszystkie osoby, dzięki którym było to możliwe. Szczególne podziękowania składamy Gospodarzom miejsca, ks. proboszczowi Radosławowi i całej wspólnocie parafialnej, za ciepłe przyjęcie, okazane serce i życzliwość. Dziękujemy Asi i Bogdanowi Dudzińskim, którzy przez dwa lata z oddaniem pełnili posługę pary pilotującej, a swoim świadectwem wiary i życia, pociągnęli powierzone im małżeństwa do włączenia się w naszą wspólnotę. Dziękujemy też za dar kapłanów ks. Wojciecha Nowackiego, ks. Łukasza Polkowskiego i ks. Pawła Michałczaka, którzy w czasie pilotażu pełnili z zaangażowaniem posługę moderatorów kręgu, a ks. Łukaszowi Brzostowskiemu, dziękujemy za ochocze podjęcie tej posługi i życzymy radości z jej pełnienia. Chwała Panu!

Marzena i Artur Klimaszewscy
-para rejonowa rejonu Łomża-Zachód

Odsłony: 1018

Swiadectwa z rekolekcji