Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie obu rejonów łomżyńskich odbył się 14 marca 2021 r. Tym razem zgromadziliśmy się w kościele pw. Krzyża Świętego w Łomży. Towarzyszyli nam kapłani ks. Łukasz Andrzejczyk moderator diecezjalny DK i ks. Jakub Osiński moderator jednego z kręgów DK działających przy tej parafii.

Tematem tego spotkania była Nowa Wspólnota.

Po zawiązaniu wspólnoty i modlitwie do Ducha Świętego konferencję wygłosił ks. Łukasz poświęcając ją zasadniczym zagadnieniom bycia we wspólnocie i dając nam okazję do zmierzenia się z tematem w trzech płaszczyznach: dlaczego warto być razem, co jest najważniejsze gdy jesteśmy razem i jakie są główne niebezpieczeństwa jeżeli chodzi o wspólnotę. Pogłębieniem tej refleksji był Namiot Spotkania w oparciu o Słowo Boże zaczerpnięte z pierwszego listu św. Piotra (1 P 2, 1-10). Spotkanie zakończyliśmy w duchu dziękczynienia za dar wspólnoty uroczystą Eucharystią. Opuszczaliśmy Dom Boży z zachętą do twórczej współodpowiedzialności za te punkty programu, których nie mogliśmy przeżyć w przestrzeni publicznej z prośbą do złożenia świadectwa o tym czego doświadczyliśmy wobec braci i sióstr z naszych wspólnot formacyjnych oraz przepracowania treści Spotkania w grupie zaproponowanych nam w materiałach na Dzień Wspólnoty w przestrzeni prywatnej naszych rodzin, grup formacyjnych czy kręgów.

Dziękujemy dobremu Bogu za ten czas i dar spotkania, a wszystkim którzy włączyli się w jego przygotowanie i przeżycie składamy serdeczne Bóg zapłać. 

Pary rejonowe.

Konferencja wygłoszona przez ks. Łukasza Andrzejczyka, moderatora diecezjalnego DK

https://www.youtube.com/watch?v=DYQJfBf9yrs&list=PLtaOAxN1Vg92XVD9mWI1e60llRLXt9XSI&index=5

 

Odsłony: 1144

Swiadectwa z rekolekcji