Dnia 29 listopada 2023 odbyło się spotkanie Kręgu Diecezjalnego DK diecezji łomżyńskiej.
 Spotkanie było szczególne i wyjątkowe, ponieważ uczestniczył w nim ks. Biskup Janusz Stepnowski.

 Miejscem spotkania była plebania niesamowicie gościnnej parafii pw. Bożego Ciała w Łomży. Bardzo dziękujemy za taką otwartość księdzu proboszczowi.

Spotkanie formacyjne, choć wyjątkowe, miało tradycyjne przebieg. W pierwszej części pary rejonowe z siedmiu rejonów naszej diecezji dzieliły się radościami i troskami. Była to okazja do zapoznania ks. Biskupa z formacją i organizacją Domowego Kościoła w naszej diecezji. Część modlitewną prowadzili Basia i Darek,  po czym w grupach dzieliliśmy się Słowem Bożym. Rozważanie tajemnicy Zesłanie Ducha Świętego i modlitwa przez wstawiennictwo ks. Franciszka Blachnickiego zakończyły część modlitewną spotkania.

Pary rejonowe podzieliły się realizacją swoich zobowiązań a szczególnie nad współorganizacją dni wspólnoty i uczestnictwem w kręgu diecezjalny.

Ostatnim punktem spotkania była konferencją ks. Łukasza Andrzejczyka – „Eucharystia”. Jest to temat formacyjny kręgu diecezjalnego na ten rok. W konferencji ks. Łukasz ukazał nam pięć obecności Jezusa w Eucharystii i sprowokował do głębokich przemyśleń i żywej dyskusji.

Błogosławieństwo pasterza diecezji ks. Biskupa Janusza zakończyło spotkanie kręgu.

Dziękujemy Bogu za czas kręgu, za pary rejonowe, za ks. Łukasza a szczególnie dziękujemy za obecność ks. Biskupa Janusza, bo była dla nas wszystkich radością, umocnieniem i urealnieniem Żywego Kościoła.

Joanna i Bogdan Dudzińscy - para diecezjalna DK

  

Odsłony: 313

Swiadectwa z rekolekcji