Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki uczył, że „Zwyczaj łamania się opłatkiem i urządzanie uroczystości „opłatkowej” w okresie Bożego Narodzenia jest pięknym i wymownym zwyczajem życia chrześcijańskiego w Polsce, który należy podtrzymywać i pielęgnować.” Idąc za tym wskazaniem naszego Założyciela w liturgicznym okresie Bożego Narodzenia małżeństwa i rodziny ze wspólnoty Domowego Kościoła, zwykły organizować spotkania opłatkowe w swoich rejonach.

Podobnie było w tym roku, pragnąc kultywować ten radosny zwyczaj i realizować ideał wspólnoty chrześcijańskiej przepojonej Duchem Chrystusowej miłości spotkaliśmy się, tym razem w naszych parafiach, aby przełamać się opłatkiem, jako znakiem jedności i wspólnoty w Chrystusie.

Spotkania odbyły się w Łomży w parafii Miłosierdzia Bożego i parafii Krzyża Świętego w dniu 7 stycznia 2022 r. Uczestniczyły w nich małżeństwa i rodziny DK pochodzące z tych parafii lub formujące się w kręgach w tych parafiach, a także kapłani, w parafii Krzyża Świętego ks. proboszcz Andrzej Godlewski oraz moderatorzy kręgów ks. Jakub Osiecki i ks. Łukasz Andrzejczyk również moderator diecezjalny DK, a w parafii Miłosierdzia Bożego ksiądz moderator Mateusz Płotczyk. Po wspólnej modlitwie, przełamaniu się opłatkiem i wzajemnych życzeniach, był też czas na agapę, skromny posiłek, przyjacielskie rozmowy i radosne kolędowanie. Pozostajemy wdzięczni za dar tych spotkań samemu Panu Bogu i wszystkim, którzy w nich uczestniczyli i przyczynili się do ich organizacji.

Podstawowym miejscem formacji duchowej w DK jest małżeństwo i rodzina, dla której środowiskiem formacyjnym i ewangelizacyjnym jest krąg zakorzeniony w konkretnej parafii, skupiający od 4 do 7 małżeństw spotykających się co miesiąc na spotkaniach formacyjno-modlitewnych. Każde spotkanie w większym gronie wspólnoty to cenna sposobność do budowania jedności w szerszym wymiarze, wzajemnego ubogacenia ale też możliwość weryfikacji, czy i na ile urzeczywistniamy ideał życia wspólnoty chrześcijańskiej. Ks. Franciszek Blachnicki w swojej „Teologii opłatka” przypominał, że „Każda prawdziwa wspólnota międzyludzka jest bowiem wspólnotą z Chrystusem – „gdzie dwóch albo trzech zebranych jest w imię moje, tam ja jestem pośród nich” i odwrotnie – każda prawdziwa wspólnota z Chrystusem znajduje swój wyraz w powstawaniu wspólnoty międzyludzkiej.” (http://blachnicki.oaza.pl/2009/07/06/teologia-oplatka, ).

 

Świadectwo Eweliny i Darka

W piątkowy wieczór po Mszy Św. zebraliśmy się w Centrum Katolickim na spotkaniu opłatkowym wspólnoty DK przy Parafii Krzyża Świętego. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy odczytaniem słów Ewangelii i modlitwą. Podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. Nie obyło się również bez agapy, po której nastąpiło śpiewanie kolęd i pastorałek. Podczas tego radosnego śpiewu dało się odczuć ducha wspólnoty. Marzena i Artur Klimaszewscy zadbali również o naszą formę fizyczną zapraszając wszystkich do śpiewu pastorałek z pokazywaniem. Na koniec odbył się krótki quiz ze znajomości Pisma Świętego. Na szczęście na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy prawidłowo, co poświadczyli zasiadający w jury Ks. Łukasz Andrzejczyk i Ks. Jakub Osiecki. Spotkanie opłatkowe uświadomiło nam jak ważne są takie chwile w życiu każdego człowieka. Przełamanie się opłatkiem i serdeczne życzenia wniosły w nasze serca ogromną radość i nadzieję na przyszłość. W trudnych czasach pandemii, obostrzeń oraz niepewności potrzebowaliśmy spotkania z drugim człowiekiem w jedności i wspólnocie. Atmosfera ciepła, życzliwości i pokoju przenikała nasze serca. Takie i inne spotkania zawsze uświadamiają nam jak ważna jest wspólnota na naszej drodze do świętości. Wzajemne umacnianie się słowem, drobnym gestem czy też tylko cichą obecnością jest bardzo potrzebne. Domowy Kościół jest dla nas miejscem formowania się duchowego oraz rozwoju naszego małżeństwa i rodziny. Wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o Nim jak i o sobie samym, uczenia się miłości. Wspólnota uczy nas służby na rzecz drugiego człowieka i parafii.

W Małym Dzieciątku Bóg daje nam Zbawienie, niech ta Dobra Nowina rozraduje nas oraz umocni wiarą, nadzieją i miłością.

Ewelina i Dariusz Ciszewscy

 

Świadectwo Ani

Oto jest dzień który dał nam Pan ...''

 

W dniu 7.01.2022 w parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży odbyło się spotkanie opłatkowe połączone z kolędowaniem  wspólnoty Domowego Kościoła.   Mimo przeszkód i trudności, które napotkaliśmy w trakcie organizacji spotkanie było czasem radości i chwały na cześć Pana.
Przy dźwiękach instrumentów  mogliśmy poczuć i wyśpiewać co mamy w sercach. Maleńka miłość przyszła na świat, aby dać nam pokój. Ten pokój napełnił serca radością, miłością i wdzięcznością.  Radość ze spotkania z Nowonarodzonym Panem była głównym celem naszego spotkania. Rozpoczęliśmy wspólną  modlitwą, którą poprowadził  Ks. Mateusz Płotczyk nasz duchowy opiekun. 

Następnie padły  życzenia takie z głębi serca, a chwilę później przełamaliśmy się opłatkiem.  Wszyscy czuliśmy się wspaniale. Byliśmy razem jako wspólnotą .To był wspaniały i  piękny czas radości dla nas. 

Chwała Panu za ten dzień !

Ania Przestrzelska

 

Odsłony: 1689

Swiadectwa z rekolekcji