Kopia Górka 2020-04-04

Drodzy Braci i Siostry z Ruchu Światło-Życie!

1. Przeżywamy niezwykły czas Wielkiego Postu, tak bardzo naznaczony pandemią koronawirusa. Wiemy, że tegoroczne Święta Wielkanocne będą jedyne w swoim rodzaju: bez uroczystych celebracji liturgicznych, a dla wielu, również bez sakramentów świętych. Przeważająca większość ludzi wierzących w Polsce uczestniczy w liturgii transmitowanej przez mass media. Mamy świadomość, jak istotne dla naszego Ruchu jest przeżycie Triduum Paschalnego – najważniejszego obchodu liturgicznego w ciągu roku. Dlatego w ramach akcji: „Pascha z ojcem Franciszkiem” chcemy zaprosić wszystkich do korzystania z materiałów, które od Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej, będą umieszczane na stronie Ruchu: www.oaza.pl. W kilku częściach, w formie zarówno tekstowej, jak i plików audio, zostaną udostępnione konferencje i homilie Założyciela Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego, odnoszące się do tego okresu liturgicznego. Proszę o przekazanie tej informacji za pomocą różnych mediów elektronicznych wszystkim osobom zainteresowanym pogłębionym przeżywaniem Wielkiego Tygodnia oraz Oktawy Wielkanocnej.

2. Zachęcamy wszystkich do różnorodnych czynów inspirowanych potrzebami bliźnich, a więc zarówno do pomocy konkretnym osobom, jak i do włączania się w różnego rodzaju zbiórki pieniędzy, m.in. na środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny, np. respiratory itp. W porozumieniu z opiekunem naszego Ruchu, ks. biskupem Krzysztofem Włodarczykiem informuję, że jako Ruch nie będziemy organizować dodatkowych zbiórek na ten cel, natomiast zachęcamy wszystkich do włączenia się w tego rodzaju akcje organizowane przez poszczególne diecezje lub Caritas.

3. Przed kilkoma dniami obchodziliśmy dwudziestą rocznicę sprowadzenia szczątków doczesnych ks. Franciszka Blachnickiego do Krościenka. Dla mnie ten fakt łączy się ze szczególną troską, aby miejsce to w coraz pełniejszym stopniu stawało się centrum ewangelizacji i posoborowej odnowy Kościoła. Informowałem już, że 12 marca br. Stowarzyszenie Diakonia podpisało porozumienie o wielomilionowej dotacji, w ramach Centrum Ekologii Integralnej, na budowę nowego obiektu u podnóża Kopiej Górki. Od tego dnia cały czas – wraz z Ekonomem Ruchu i naszymi współpracownikami – czynimy starania, aby sprostać trudnym wymaganiom formalnym związanym z tym projektem. Jednocześnie wyjaśniam, że w ramach tzw. wkładu własnego Stowarzyszenie zobowiązało się do pozyskania niemal 9 % całkowitych kosztów inwestycji. Po uwzględnieniu już zainwestowanych pieniędzy musimy jeszcze „dozbierać” – do jesieni 2022 roku – ponad 600 000 zł. Podejmujemy to wyzwanie z wiarą, że właśnie do takiego dzieła Bóg nas dzisiaj wzywa. Będziemy wdzięczni za każdy dar złożony na ten cel. Można to zrobić m.in. poprzez działający już od miesiąca portal: www.wspieram.oaza.pl , który organizuje też zbiórki na różne inne cele związane z funkcjonowaniem i dziełami apostolskimi prowadzonymi przez nasz Ruch.

Niech Chrystus, którego krzyż przyniósł zbawienie całemu światu, dodaje nam sił, abyśmy w tym niezwykłym czasie próby, okazali się prawdziwie Jego uczniami. Błogosławionej Paschy AD 2020!

Ks. Marek Sędek

Odsłony: 2180

Swiadectwa z rekolekcji