27 stycznia 2022 roku członkowie Domowego Kościoła gałęzi małżeńsko-rodzinnej Ruchu Światło-Życie rejonów łomżyńskich zgromadzili się na Mszy Świętej w Kościele Rektoralnym w Łomży, by jak co miesiąc dziękować za życie czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i z wiarą prosić o włączenie swego Założyciela w poczet błogosławionych Kościoła świętego.


               O posługę na Eucharystii, sprawowanej przez ks. Pawła Nocko moderatora rejonowego DK rejonu Łomża Zachód, zatroszczyły się małżeństwa kolejnych kręgów DK, tym razem z parafii pw. św. Wojciecha BM w Szczepankowie oraz parafii pw. Bożego Ciała w Łomży, podejmując posługę lektorską, ubogacając  liturgię grą i śpiewem. W tym dniu, w Kościele czytana była Ewangelia według św. Marka (Mk 4, 21-25), w której kluczowe słowa to: światło, słuchanie i miara. Nad nimi pochylił się w swojej homilii ks. Paweł, poddając osobistej refleksji każdego pytania o to, gdzie jest w moim życiu światło i kogo słucham. Kapłan przypomniał w swojej nauce o charyzmacie podstawowym Ruchu Światło-Życie, który wyraża się w znaku ΦΩΣ ΖΩΗ (Fos-Zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która jest symbolem Ducha Świętego i ułożone w kształt krzyża.
               Ks. Blachnicki tłumaczył: „Wyraża on pewną zasadę, która decyduje o tym, że jesteśmy ruchem charyzmatycznym w szerszym tego słowa znaczeniu, to znaczy ruchem inspirowanym przez Ducha Świętego. Duch Święty jest duchem jedności, tej jedności, która jest zasadą życia. W osobie ludzkiej musi się dokonać podstawowa synteza, polegająca na jedności pomiędzy światłem, czyli poznaniem, a naszą egzystencją. To, co jest poznane jako prawda, to, co świeci w naszym umyśle jako prawda, musi stać się normą naszego postępowania. Nasze życie musi być poddane wymaganiom światła. Światło i życie musi stać się w nas nierozdzielną całością. To właśnie wyraża symbol: skrzyżowane słowa Fos-Zoe. Nie mówimy: Światło i Życie, ale: Światło-Życie. Chodzi o światło, które tworzy z życiem nierozdzielną całość. To jest zasada czy postulat, który staramy się mieć na uwadze
w naszym działaniu przy podejmowaniu różnych wysiłków. Ten znak wzywa nas do przyjmowania właściwej postawy. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że ostatecznie tylko Duch Święty może
w nas doprowadzić do jedności światła i życia. Tylko w Duchu Świętym możemy tak przyjąć Chrystusa, który jest Światłem, i tak się z Nim zjednoczyć, że stanie się On naszym Życiem. Na tym polega nowe życie. Symbolika światła i symbolika życia jest w naszym ruchu mocno zakorzeniona. Widzimy w tym podstawowy charyzmat. Wyraża go również cytat z Ewangelii: Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12).” (https://www.oaza.pl/charyzmat-swiatlo-zycie-w-sluzbie-odnowy-kosciola-lokalnego/).

               Pozostajemy nieustannie wezwani do podjęcia tego daru we wszystkich wymiarach życia: osobistym, małżeńskim, rodzinnymi, wspólnotowym i społecznym. Jest on dla nas miarą postępowania również, gdy wdzięczni dobremu Bogu za życie i dzieło ks. F. Blachnickiego, trwamy na modlitwie o Jego beatyfikację. Kolejna Msza już 27 lutego, o godz. 19.00. Zapraszamy.

Marzena i Artur Klimaszewscy

para rejonowa Łomża Zachód

Odsłony: 821

Swiadectwa z rekolekcji