W sobotę 5 listopada 2022 r spotkaliśmy się w Łomży na terenie Wyższego Seminarium Duchownego by przeżyć Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w ramach filii warszawskiej. Na spotkanie zjechali się reprezentanci diakoni z wszystkich 9-ciu diecezji naszej filii, przebywając dość znaczne odległości. Aby nabrać sił na kolejne punkty dnia w radosnej atmosferze zjedliśmy śniadanie.

Nasze DWDD rozpoczęliśmy jutrznią, którą prowadził ks. Marian Grochowski, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie diecezji łomżyńskiej.  W krótkim rozważaniu odniósł się do słów Św. Pawła z Listu do Filipian , że jako dzieci Boże jawimy się jako źródło (odbicie) światła, a wszystko co czynimy czyńmy na chwałę Boga.   Po jutrzni w auli Św. Jana Pawła wszystkich uczestników przywitał moderator filii ks. Aleksander Suchocki oraz Beata i Krzysztof Krawczykowie para filialna, która poprowadziła zawiązanie wspólnoty. Świadomi obecności Ducha Świętego i umocnieni jego darami poczuliśmy, że to sam Chrystus łączy nas w tej wspólnocie członków Ruchu Światło-Życie. DWDD zgromadziło 90-siąt osób: kapłanów, młodzież i osoby dorosłe formujące się w ruchu oraz małżonków  z Domowego Kościoła. Krótka prezentacja poszczególnych diecezji ukazała nam piękno i bogactwo naszego Ruchu, jego żywiołowość, radość i entuzjazm.  Następnie Anna Pełka – sekretarka naszej filii wraz z ks. Aleksandrem Suchockim – moderatorem filii zapoznali nas z programem dnia i wprowadzili w temat przewodni jesiennego DWDD.

Ks. Aleksander w kilku słowach przybliżył na temat nawiązujący do tematu roku „Życie w świetle” a w dniu dzisiejszym  skupionym na Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Zachęcając nas do pogłębienia i wsłuchania się w słowa ks. Marka Sędka – moderatora generalnego z referatu programowego wygłoszonego na ostatniej Kongregacji Odpowiedzialnych rozesłał nas do pracy w małych grupach. W wyznaczonym czasie wszystkie 12-cie grup spotkało się na podsumowaniu by ukazać wszystkim wypracowane wnioski. Jedno z najważniejszych wniosków, przewijających się w większości grup to stwierdzenie naszego osobistego świadectwa – Krucjata to radość i wolność, to miłość i odpowiedzialność, to nowa kultura, którą winniśmy ukazywać szczególnie młodym ludziom tak bardzo zagrożonym wszelakim zniewoleniem.

Żywe Słowo z Namiotu Spotkania umocniło nas i skutecznie wyciszyło wprowadzając w szczytowy punkt dnia – Eucharystię. Koncelebrowana była przez dziewięciu kapłanów, a przewodniczył ks. Biskup Tadeusz Bronakowski. We wprowadzeniu powiedział, iż bardzo bliskie jego sercu jest dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, docenia i dziękuje członkom naszego Ruchu za świadectwo, zaangażowanie, za gorliwość w ukazywaniu społeczeństwu życia w prawdziwej wolności.

Homilię wygłosił ks. Aleksander Suchocki. Zawarł w niej kilka istotnych myśli, na początek wspomniał, że Słowo Boże jest nam dane , abyśmy dokonywali nawrócenia. Kolejne myśli nawiązywały do czytań. Ksiądz przedstawił dwie postawy dotyczące środków materialnych, pierwsza manichejska – wszystko co materialne jest złe, druga – skrajna, pogoń za środkami. Środkami do  pozyskiwania przyjaciół mogą też być osoby, talenty, środki duchowe, ale i chwila obecna - czas, który jest nam dany, abyśmy go właściwie wykorzystali.

Po Eucharystii był czas na umocnienie ciała obiadem, czas na krótki spacer, czas na rozmowy, czas na odpoczynek.

Po południu przyszedł czas na spotkania w grupach diakonijnych. Liczne reprezentacje osób z poszczególnych diecezji zaowocowała spotkaniem diakonii: wyzwolenia (najliczniejsza co cieszy), oaz rekolekcyjnych, formacji diakoni, modlitwy, liturgicznej, muzycznej, komunikowania społecznego, życia. Swoje spotkanie mieli również kapłani uczestniczący w DWDD.

Spotkanie w diakoni Domowego Kościoła przeżyły w ramach kręgu filialnego wszystkie pary diecezjalne skupione wokół pary filialnej Beatki i Krzysia Krawczyków. W kręgu uczestniczyło również czterech moderatorów diecezjalnych DK.

Jak na każdym DWDD wszyscy zebraliśmy się w auli, by podsumować dzień i wysłuchać ogłoszeń.

Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w Łomży zakończyliśmy nieszporami prowadzonymi przez ks. Łukasza Andrzejczyka, moderatora diecezjalnego DK diecezji łomżyńskiej. Ks. Łukasz zachęcił nas abyśmy Słowo Boże przyjęli jako fundament, gwarant naszej wiary.

Przed wieloma z nas była długa droga powrotna do domów, nie mogło więc zabraknąć kolacji czyli czasu posilenia się, ale i ostatnich rozmów w miłej, życzliwej, pełnej radości atmosferze.

Dziękujemy Panu Bogu za ten wspaniały, radosny czas naszego spotkania, dziękujemy kapłanom za modlitwę, dziękujemy Jego Ekscelencji Ks. Biskupowi Tadeuszowi Bronakowskiemu za przewodniczenie Eucharystii, dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie do Łomży, za radość, za świadectwo służby, za umocnienie naszej łomżyńskiej wspólnoty.

Joanna i Bogdan Dudzińscy

 

Odsłony: 488

Swiadectwa z rekolekcji