Droga Wspólnoto!

Jako Diakonia Życia wierząc, że życie ludzkie jest najcenniejszym Darem od Naszego Ojca podejmujemy inicjatywę zachęcając każdą i każdego z Was do jednego dnia postu i modlitwy w dowolnym dniu na przestrzeni całego roku w intencji obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz w obronie jego czci i godności zgodnej z Prawem Bożym.
Kochani brońmy naszych rodzin, małżeństw i dzieci. 
Jak powiedział nasz rodak Święty Jan Paweł II: "Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi."

Diakonia Życia


MODLITWA W INTENCJI OBRONY ŻYCIA

(do odmawiania po Koronce do Bożego Miłosierdzia)

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

Jan Paweł II


Instrukcja zapisów na Post o chlebie i wodzie 365 dni Post w intencji obrony życia

Po kliknięciu na link  https://doodle.com/poll/7fmfqchuuxmk23sk   otworzy się okienko Doodle (jak niżej, na czerwono instrukcja obsługi)

I wykonujemy kroki jak poniżej:

  1. Wpisujemy Swoje imię i (pierwszą) literę Nazwiska,
  2. Następnie zaznaczamy dzień w którym będziemy pościć dnie do wyboru jest 364 (jeżeli widzimy wszystkie zajęte przyciskiem po prawej przesuwamy na kolejne dni aż pojawią się wolne okienka)
  3. W kolejnym kroku klikamy przycisk na dole (Send) który uaktywni się gdy wypełnimy poprzedzanie dwa kroki.

 

 

Odsłony: 1954

Swiadectwa z rekolekcji