Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, 
przenikająca cały świat.
Jan Paweł II ~ Encyklika Evangelium vitae

 

                    KOCHANI MAŁŻONKOWIE DK !

     Podejmując refleksję nad przytoczonymi pierwszymi słowami  pochodzącymi z Encykliki Evangelium vitae Papieża Rodziny Św.Jana Pawła II chcielibyśmy głośno powiedzieć, że nie możemy dzisiaj, w chwilobecnej  ani na chwilę spocząć, zaprzestać, odłożyć modlitwy za życie na później , na inną sposobniejszą chwilę .Ta chwila obecna jest tu i teraz , w tym czasie. Przynaglenie Św. Jana Pawła II do pilnej modlitwy, które zostało umieszczone w powyższym cytacie pochodzące z Encykliki Evangelium vitae mimo, że została ogłoszona ona 25 marca 1995 r. w Dzień Świętości Życia staje się dzisiaj jakoby jeszcze bardziej potężniejszym i głośniejszym wezwaniem, apelem do modlitewnego szturmu skierowanego szczególnie  do nas Polaków i do społeczeństw całego świata.

Kochani trwamy w przeżywaniu Wielkiego Postu, który oprócz wielu wyrzeczeń, postanowień, uczestnictwie w nabożeństwach oraz rekolekcjach wzywa nas do pilnej modlitwy jak bardzo potrzebnej w obecnej sytuacji w intencji życia, jego szczególnej troski , ochrony i obrony.  To nie jest zadanie tylko dla diakonii życia, dla grup pro-live, dla tych, którzy ustawicznie podejmują modlitwę duchowej Adopcji  Dziecka Poczętego. To jest zadanie obowiązkowe dla nas wszystkich !

 Dzisiaj stojąc na progu kolejnej już 4 ogólnopolskiej kampanii TYDZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA, która będzie miał miejsce w dn.2-8 kwietnia br., a którego inicjatorem  jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka,  z siedzibą w Krakowie, które w tym roku podczas 44 Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka na Jasnej Górze będzie obchodzić swój jubileusz 25 lecie powstania. Będzie to zarazem czas dziękczynienia i świętowania za wszelkie dobro i dzieła jakie powstały dzięki pracy i służbie ludzi, którzy go tworzyli, tworzą i cały czas duchowo, materialnie i finansowo wspierają. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni P.Wojciechowi Zięba Prezesowi Polskiego Stowarzyszenia  Obrońców Życia Człowieka za obecność z nami w dn .2 marca oraz wygłoszoną dla nas konferencję podczas trwania Dnia Skupienia Diakonii Życia w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tego ważnego dla nas spotkania.

  Pragniemy gorąco i ochoczo wszystkich  Was zachęcić abyśmy włączyli się w kampanię ochrony życia tym bardziej, że ostatni dzień jej trwania przypada na Dzień Świętości Życia (który w tym roku ze względu na to, że 25 marca przypada na Wielki Tydzień został przeniesiony na dzień 8 kwietnia) i jest jakby zwieńczeniem dzieła nieustannych modlitw wielu ludzi nie tylko w Polsce, ale i na świecie w obronie życia. Tym zwieńczeniem dzieła jest podpisanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i  9 miesięczna  modlitwa za zagrożone dziecko w łonie matki specjalną modlitwą  i dziesiątkiem różańca oraz dodatkowymi dziełami, które w tym roku Kochani małżonkowie choćby w okresie przedświątecznym dodatkowo się podjęliście .

Wszystkim tym , którzy włączyli się  w akcję ,,Paczuszka dla maluszka,,  oraz inne akcje wpłacając pieniądze na konto Fundacji Małych Stópek lub zaangażowali się materialnie zbierając potrzebne artykuły dla najmłodszych podopiecznych Fundacji Małych Stópek gorąco z całego serca dziękujemy. Przede wszystkim chcemy szczególnie podziękować rejonowi ostrowskiemu  za waszą hojność , poświęcony czas oraz za Wasz dar serca , który  jak wiemy jest największym prezentem jaki można sprawić potrzebującym.

Dziękujemy za przesłane do nas zdjęcia, szczegółowe sprawozdania z wielu pięknych akcji i dzieł charytatywnych jakich się podjęliście wspólnie w swoim rejonie.

            Kochani  Przed nami jeszcze kolejne dni marca i miesiąc kwiecień.

6 kwietnia w trakcie trwania Tygodnia Modlitw O Ochronę Życia odbędzie się 44 Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę do udziału, której serdecznie i gorąco wszystkich  zapraszamy.

Program 44 Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka zamieszczamy na dole w załączniku. Chętne osoby na wyjazd prosimy o zapisy i zgłaszanie się do nas .

  Wykorzystajmy ten Boży czas dobrze  przeżywając go na modlitwie , w łączności z tymi  najmniejszymi, których życie jest zagrożone oraz ich matkami i rodzinami pozbawionymi często jakiejkolwiek pomocy.

 Dlatego gorąco prosimy Was jak co roku o:

-włączenie się w Ogólnopolską Kampanię Tydzień Modlitw o Ochronę Życia w dn.2-8 kwietnia

-przygotowanie w dn. 8 kwietnia w swoich parafiach Dnia Świętości Życia (uroczysta Eucharystia , nabożeństwo Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego z możliwością jej podpisania , można dołączyć na koniec świadectwo).

-przygotowanie i poprowadzenie Drogi Krzyżowej w intencji życia i rodziny. 

    Życzymy Kochani aby ten czas , który przed nami nie tylko był przeżyty ze względu wyłącznie na nasze potrzeby i oczekiwania choćby najlepsze i głęboko duchowe , ale otwórzmy szeroko oczy i serca i zobaczmy wokół siebie potrzeby innych tych najmniejszych, którzy w swoich sprawach, a szczególnie w obronie i ratowaniu swojego życia  nic nie mogą powiedzieć, a tym bardziej zaprotestować.

           Kochani pozostajemy z Wami na wspólnej modlitwie i w łączności w głębokim duchowym oczekiwaniu na przeżywanie tych ważnych wydarzeń, które są przed nami.

           Pozdrawiamy w Chrystusie Panu !

           Alicja i Sylwester Śniadałowie

           Diecezjalna Diakonia Życia

 

Ps. Materiały pro-live/ gazetki ,ulotki ,druczki Duchowej Adopcji Dziecka poczętego wkrótce przekażemy odpowiedzialnym w rejonach.

Poniżej zamieszczamy potrzebne załączniki o których wspominaliśmy wyżej .

Dane kontaktowe do zapisu na 44 Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka

Alicja Śniadała tel. 501-295-390

Sylwester Śniadała tel. 508-131-700

 

https://pro-life.pl/wp-content/uploads/2024/01/broszura-tydzien-modlitw-o-ochrone-zycia-2024-e-wydanie.pdf

https://pro-life.pl/zazyciem/

https://pro-life.pl/44-ogolnopolska-pielgrzymka-obroncow-zycia-czlowieka-na-jasna-gore-2024/

 

Odsłony: 126

Swiadectwa z rekolekcji