Wielkich ludzi od wielkich spraw jest bardzo dużo, a Chrystus chce,
aby wielcy ludzie byli od małych spraw –sam nas tego uczy.”
/ bł. ks. kard. Stefan Wyszyński/

 

Księże Dawidzie, w imieniu wspólnoty Domowego Kościoła, życzymy Księdzu dużo radości zwłaszcza z tych z małych, zwykłych, codziennych spraw i uważności na szczegóły życia. Niech każdy nowy dzień będzie okazją do wdzięczności hojnemu Bogu za to, co nas w nim spotyka i sposobnością do czynienia dobra; Niech Pan Bóg wypełnia go swoim pokojem, miłością, życzliwością ludzką i obficie błogosławi tym, czego Księdzu najbardziej potrzeba.
Życzymy dobrego zdrowia, mądrości Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji, zapału do posługi oraz mądrości głoszonego słowa i opieki Matki Bożej.

Z pamięcią w modlitwie

Ania i Tomek Przybyszewscy-para diecezjalna Domowego Kościoła
wraz z ks. Łukaszem Andrzejczykiem –moderatorem diecezjalnym DK

 

Odsłony: 1287

Swiadectwa z rekolekcji