Droga wspólnoto!

Rozpoczął się kolejny miesiąc tego roku- kwiecień,  a w związku z tym kolejny termin spotkań miesięcznych naszych kręgów. Nie musimy przypominać, bo wiemy, że stosujecie się do rządowych zaleceń nie organizowania spotkań w grupach i spędzacie czas w swoich domach z rodziną.  Mimo to jednak chcielibyśmy Was zachęcić, abyście nie rezygnowali z formacji. ( o czym już pisała para krajowa na stronie krajowej DK) .
Sytuacja, w jakiej się teraz wszyscy znajdujemy nie jest łatwa, nie sprzyja gromadzeniu się we wspólnocie DK, ale daje ogromne możliwości osobistego rozwoju duchowego, pogłębienia więzi małżeńskich oraz zacieśnienia relacji z dziećmi. To wieka okazja dla nas, by żyć charyzmatem ruchu Światło-Życie i by czytane każdego dnia Słowo Boże, rozważane w Namiocie Spotkania przemieniało nas i stawało się naszym życiem. A Słowo Boże jest nie tylko drogowskazem  pokazującym, jak mamy żyć na ziemi, ale też  pokarmem dającym nowe siły do codziennych zmagań;  niosącym pociechę strapionym i zalęknionym, światłem rozjaśniającym ciemności naszej duszy oraz odkrywającym prawdę o nas samych. Słowo Boże jest żywe i prawdziwe, choć czasem trudne do przyjęcia, bo dotyka najgłębszych sfer naszego serca. Jednak Słowo Boże nas nie mami tanimi obietnicami bez pokrycia i nie manipuluje naszymi emocjami. Słowo Boże ma moc sprawczą i stwórczą, bo na Słowo Boga „wszystko się stało” i „ Bogiem było Słowo”. Każdy kto Jego słucha i przyjmuje do siebie jest łaski pełen , niczym Maryja.

Tylu słów dziś słuchamy, tyle informacji dociera do naszych uszu z różnych stron, zarówno w wersji pisanej, jak i mówionej: tv, Internet, komunikatory, książki i czasopisma, rozmowy przez telefon, wymiana poglądów, czy zwykłe plotki … Tyle informacji, że można się w nich pogubić i prawdy nie znaleźć lub słuchając tysięcy komentarzy zatracić zdolność własnego myślenia. Wiele z tych słów często nic nie wnosi do naszego życia, a wręcz przeciwnie- to życie w nas zabija. Natłok słów, których słuchamy na co dzień często budzi w nas niepokój, złość lub żal, bo dostrzegamy niesprawiedliwość , różnicę zdań i tracimy poczucie stabilności, kto ma rację. Czujemy wewnętrzną niezgodę na daną sytuację, oceniamy innych za punkt widzenia odmienny od naszego i niekiedy odpowiadamy agresją, a to nie buduje jedności, o którą Jezus tak modlił się do Ojca. To nie budzi życia, ale je zabija.
Prawdziwe życie rodzi się w atmosferze miłości i pokoju z prawem do ciszy i dyskrecji. Gdy witamy na świecie nowe życie- nowego członka naszej rodziny- to poza radością często ściszamy głos, milkniemy, by go nie przestraszyć, otulamy je ciszą, poczuciem bezpieczeństwa, ciepła, akceptacji i miłości.
A gdyby tak więcej słuchać Boga, niż ludzi? Nie możemy się przecież teraz wymówić, że „tak chętnie, ale kiedy?” bo czasu mamy więcej, niż dotąd. A gdyby tak prawdziwie zamilknąć, by w końcu usłyszeć Prawdę? Zapytać o nią Boga. Prosić Ducha Świętego o mądrość rozumienia Bożego Słowa. Zaprosić do rozważań Maryję, która najdoskonalej nas do Chrystusa poprowadzi. I słuchać… i karmić się Jego mądrością, umacniać Jego pokrzepieniem, nawracać serce Jego wskazówkami, zawierzyć swoje życie Jego mocy…
bo
Bo Pan wysłuchuje biednych
i swoimi więźniami nie gardzi.”/Ps 69,34/

 „Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
Panie, Tobie ufam od lat młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,
od łona matki moim opiekunem.” / Ps 71,5-.6/

Zachęcamy Was, kochani, do pogłębiania relacji osobowej z Chrystusem w Namiocie Spotkanie,  do systematycznej lektury Pisma Świętego. ( Może to dla wielu okazja, by w końcu przeczytać je w całości?). Zachęcamy do praktykowania modlitwy małżeńskiej i dialogu, a także nie skąpienia wysiłku pogłębiającego komunikację między Wami. Wiemy, że w tych dniach wspólnego, długiego przebywania ze sobą, zostają obnażone również wszystkie niedoskonałości naszych małżeńskich relacji. Niech to nie będzie powodem do zmartwień lecz okazją do pracy nad własnym małżeństwem, a pomocą niech będą dla nas słowa św. Pawła  za Listu do Kolosan:  /Kol 3,12-23/
„ Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się [prawdziwego] Pana. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę.”

W końcu zachęcamy Was, kochani, by tematów formacyjnych, przeznaczonych na ten rok pracy DK nie omijać z powodu braku możliwości spotkania. Przeciwnie, prosimy, jeśli to możliwe, by w tym czasie odosobnienia temat przeczytać, rozważyć,  zgłębić i wprowadzić w życie, jak dotąd to czyniliśmy. Może będzie to od nas wymagało trochę więcej wysiłku i zaangażowania, bo wiemy, że w niektórych kręgach zdarzało się, że temat formacyjny przygotowywała tylko para animatorska, ale przecież  każde małżeństwo powinno czynnie uczestniczyć w spotkaniu. Proponujemy więc, abyście kolejny temat formacyjny przeczytali wspólnie, jako małżonkowie, i ten temat omówili we dwoje. Zachęcamy też, by nie pomijać części modlitewnej spotkania.
W niedzielę palmową nasz macierzysty krąg przeprowadził spotkanie online i uważamy, że był to właściwie wykorzystany czas. Poza drobnymi kłopotami technicznymi na początku, wszystkie części spotkania udało się przeprowadzić poprawnie. Ważna była tylko kolejność wypowiadania się i słuchania siebie nawzajem, by nie mówić równocześnie, nie wtrącać słów i tym samym nie zakłócać połączenia ( zarówno tego na łączach, jak i tego duchowego J ). Jeśli więc istnieje taka możliwość, to zachęcamy również Was do zorganizowania spotkania online. Ma ono dodatkowo wymiar wspólnotowy, nawet jeśli widzimy się i słyszymy tylko przez monitor komputera, czy telefonu.  Nie chcemy jednak, byście czuli się przymuszeni do takiej formy realizowania najbliższych spotkań miesięcznych, gdyż mamy świadomość, że nie każdy krąg ma takie możliwości techniczne. Nie chcielibyśmy też, abyście tę formę spotkania przyjęli za normę, gdyż jest to tylko forma zastępcza na czas epidemii.
Wiemy, że niektóre kręgi w wyznaczonym wspólnie terminie i o określonej godzinie łączą się na spotkaniu kręgu duchowo, tzn. realizują spotkanie indywidualnie w swoich  małżeństwach, mając świadomość duchowej obecności innych małżeństw skupionych w tym samym czasie, wokół tej samej treści, tylko w innych miejscach. Można też tę metodę wykorzystywać. Zależy nam jednak bardzo, do czego Was mocno zachęcamy, aby nie zaniedbywać formacji rocznej. Sytuacja z epidemią przedłuża się i nie wiemy, kiedy najszybciej dane nam będzie się spotkać jak dawniej. Wykorzystajmy więc ten czas przebywania w domu na sumienne wypełnianie zobowiązań, co pozwoli nam być prawdziwie Domowym Kościołem i co, jesteśmy przekonani, umocni wartość naszych rodzin. Szukajmy siły i pociechy w Słowie Bożym i nie ulegajmy obawie. „ Pan cię ochroni od zła wszelkiego; czuwa nad twoim życiem”
/Ps 121/.„Pamiętałeś o mnie, Boże, i nie opuściłeś tych, którzy Cię kochają”. /Dn 14,38/

Pozdrawiamy Was serdecznie. Pamiętamy w modlitwie i życzymy wielu duchowych przeżyć w czasie Triduum Paschalnego.

Ania i Tomek Przybyszewscy
para diecezjalna DK

Ks. Łukasz Andrzejczyk
moderator diecezjalny DK

 

Odsłony: 1986

Swiadectwa z rekolekcji