10 października 2021 r. w parafii pw. Św. ap. Piotra i Pawła w Łapach odbyła się NIEDZIELA Z DOMOWYM KOŚCIOŁEM. Na wszystkich Mszach Św. dyżur liturgiczny pełniły małżeństwa z kręgów działających przy w/w parafii, a świadectwa głosiły małżeństwa z Wysokiego Mazowiecka, Zambrowa, Łap a także gościnnie spoza rejonu z Wizny. Kazania podczas niedzieli z Domowym Kościołem głosił moderator rejonowy DK ks. Tomasz Wróblewski, a także moderator rejonowy Diakoni Wyzwolenia ks. Łukasz Polkowski. Tematyka homilii dotyczyła radości i czerpania z sakramentu małżeństwa, a także wzrostu w wierze i jedności małżeńskiej we wspólnocie Domowego Kościoła. 15 i 29 października odbyły się spotkania informacyjne dla zainteresowanych małżeństw, które chciałyby podjąć drogę formacji małżeńskiej we wspólnocie. Podczas takich spotkań jest możliwy bliższy kontakt z małżonkami przy herbacie i ciastku oraz pokazanie piękna i głębi formacji w DK poprzez żywe i osobiste świadectwo małżonków TRWAJĄCYCH już kilka lat we wspólnocie.

Dziękujemy wszystkim małżeństwom i kapłanom za otwartość i pragnienie służenia. Serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi Wojciechowi Stefaniakowi za otwartość na naszą wspólnotę. Modlimy się i mamy ufność w Panu że niebawem przy naszych łapskich parafiach powstaną kolejne kręgi Domowego Kościoła. Was również Kochani prosimy o modlitwę.
              Bogu Niech będą dzięki.

Emilka i Jarek Porowscy
- para rejonowa DK rejonu wysokie - mazowieckie

Odsłony: 828

Swiadectwa z rekolekcji